Zorgboek depressie

Dit boek geeft een antwoord op alle vragen die bij je opkomen als jijzelf of iemand uit je omgeving kampt met een depressie. Naast algemene informatie over depressie zelf, bevat het boek ook een deel over de gevolgen voor je privéleven. Verder geven de schrijvers raad over wat je kan doen om een depressie te voorkomen. Het boek is een idee van Stichting September en Stichting Pandora. Het is een echte aanrader omdat het een combinatie is van verhalen van mensen die al met een depressie te maken krgen en van het advies van deskundigen.

Meer info: www.boekenoverziekten.nl

Stichting September