Depressie

Dit boek richt zich in de eerste plaats naar de familieleden van een depressief persoon. Het boek geeft antwoord op vele vragen en het leert je om te gaan met mensen die depressief zijn. Ook in dit boek wordt aandacht besteed aan de eventuele gevolgen, zowel praktisch als emotioneel.

Meer info: www.thiememeulenhoff.nl

Peter Cuijpers